EDEBİYAT GÜNLÜĞÜ

Türk Edebiyatı Seçkileri

Türkçe Soruları İçin Pratik Bilgiler

Posted by bilgi-evi 18 Ekim 2008

1.Sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı,zamir mi ,edat mı… olduğuna bakılacağını;

Yazının devamını oku »

Reklamlar

Posted in Alıntı, Bilgi | Etiketler: , | Leave a Comment »

Ahmet Haşim’in Bir Günün Sonunda Arzu Şiiri Üzerine Düşünceler Dr. Mustafa Apaydın

Posted by bilgi-evi 31 Ağustos 2008

Ahmet Haşim’in Bir Günün Sonunda Arzu Şiiri Üzerine Düşünceler – Dr. Mustafa Apaydın

 

Ahmet Haşim, Tanzimat sonrasında gelişen Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olduğu halde, alışılagelmiş şiir beğenilerinin dışında bir şiir estetiği geliştirdiği için, döneminde yeterince iyi anlaşılmamış; hatta

anlamsız şiir yazmakla suçlanmıştır:

  Yazının devamını oku »

Posted in Alıntı, Bilgi, Şiir Çözümlemesi | Etiketler: | Leave a Comment »

FİLİSTİNLİ YUSUF UEFA MAÇLARINI İZLİYOR

Posted by bilgi-evi 31 Ağustos 2008

bir kafa vuruşu nihat’tan

top kaderin elinden

sahra dikeni tohumu gibi

salına salına

semih’in önüne iniyor

semih sağ ayağıyla topa basarken

Yazının devamını oku »

Posted in Alıntı | Etiketler: | Leave a Comment »

“İmge ve Anlam” – Wang Bi

Posted by bilgi-evi 31 Ağustos 2008

“ANLAM İMGELERLE AYDINLANIR”

İmgeler anlamı, sözcükler imgeyi anlatır. Bir anlamı gün ışığına çıkarmak için imgelerden daha iyi bir yol olamaz: aynı şekilde bir imgeyi gün ışığına çıkarmak için sözcüklerden daha iyi bir yol olamaz. Sözcükler, imgelerin yöresinde toplanmalıdır, o zaman imgeleri kurabilmek için doğru sözcükler meydana çıkar. İmgeler anlamın yöresinde toplanmalıdır, o zaman anlamın kurulması için doğru imgeler meydana çıkar. Anlam imgelerle aydınlanır, aynı şekilde imgeler de sözcüklerle. Şuraya varıyoruz: imgeleri aydınlığa çıkarmak için konuşan, imgelere uzanır, bunun sonucu olarak da sözcükleri unutur. Bir tavşan izini sürene benzer bu; tavşanı yakalayınca, izi unutur. Ya da ağla balık avlayan birine: balığı yakalayınca, ağı unutur. Demek ki sözcükler, imgelerin sesli izleridir, imgeler anlatımların gözle görülür ağlarıdır. İmgeler bir anlatımdan çıkar, ama insan kendini imgelerin akınına bırakırsa, bunlar doğru imgeler olamaz. Aynı şekilde, sözcükler imgelerden doğar, ama bir insan kendisini sözcüklerin akınına bırakırsa bunlar doğru sözcükler olmaz. Böylece anlam ancak imgeler unutulunca yakalanabilir, yine ancak sözcükler unutulunca imgeler yakalanabilir. / Anlamın anlaşılması, imgelerin kıyılması koşuluna bağlı, imgelerin anlaşılması da sözcüklerin kıyılması koşuluna./

Wang Bi (226-249

Posted in Alıntı, Bilgi | Etiketler: | Leave a Comment »

LİLİ

Posted by bilgi-evi 16 Haziran 2007

Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli
Ne söyledilerse tıpıtıpına gerçek besbelli
Altın saçlarını yana atışı yok mu Lilinin
Lilinin yağdan kıl çekercesine inanışı
Lilinin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu
Kuklalar titremesin ne yapsın
Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın
Kuklaların kukla olmadığı besbelli
Lilinin çekip gideceği besbelli
Lilinin dönüp geleceği besbelli

Yazının devamını oku »

Posted in Alıntı | Leave a Comment »

YENİ TÜRK ŞİİRİ NAZIM BİÇİM ve TÜRLERİ

Posted by bilgi-evi 17 Mayıs 2007

A. NAZIM BİÇİMLERİ

 

I. DÜZENLİ NAZIM BİÇİMLERİ

 

1. Terza-rima

 Servet-ı Fünun şairleri tarafından batıdan alınarak edebiyatımıza kazandırılmış nazım biçimidir. Üç dizeli bentlerden oluşur, son bent tek dizeden meydana gelir.

Kafiye düzeni örüşük kafiyedir. aba bcb cdc e

Yazının devamını oku »

Posted in Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı | 6 Comments »